تورهای چین گوانگجو

آفر نمایشگاه گوانگجو

* خدمات : پرواز عمان ایر. ترانسفر فرودگاهی. راهنمای

 • گوانگجو
 • پاییز96
 • عمان ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور نمایشگاه کانتون

خدمات تور : ویزای چین , ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی

 • گوانگجو
 • پاییز96
 • قطر- ایراستانا - عمان ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور گوانجو شنزن | عمان ایر

خدمات تور : ویزای گروهی , پرواز با ایرلاین

 • گوانگجو
 • تابستان- پاییز 96
 • عمان ایر
 • 8 شب و 9 روز
جزئیات بیشتر
تور گوانجو | 8 شب و 9 روز

خدمات تور : ویزای گروهی , پرواز با ایرلاین چهار

 • گوانگجو
 • تابستان- پاییز 96
 • عمان ایر
 • 8 شب و 9 روز
جزئیات بیشتر
تور نمایشگاهی گوانجو

* خدمات : پرواز مستقیم ماهان ایر به گوانجو . ویزای

 • گوانگجو
 • تابستان- پاییز 96
 • ماهان ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور نمایشگاهی گوانجو

خدمات تور : ویزای چین , ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی

 • گوانگجو
 • تابستان 96
 • عمان ایر- قطر
 • 6 شب و 7 روز
جزئیات بیشتر
تور گوانجو نمایشگاه پائیز

* خدمات : پرواز مستقیم ماهان ایر به گوانجو . ویزای

 • گوانگجو
 • پاییز96
 • ماهان ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور گوانجو | عمان ایر | قطری

خدمات تور: وبزای چین - تور لیدر- بیمه مسافرتی- پرواز

 • گوانگجو
 • پاییز96
 • قطری - عمان ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر