تورهای چین گوانگجو

تور گوانجو با عمان ایر

 • گوانگجو
 • ژانویه
 • هواپیمایی الطیران العمانی
جزئیات بیشتر
تور تفریحی گوانجو

 • گوانگجو
 • پائیز و زمستان
 • الطیران العمانی
 • 8 روز
جزئیات بیشتر
تور نمایشگاهی گوانگجو پاییز 95

تور نمایشگاهی گوانگجو پاییز 95 THE 120 CANTON FAIR

 • گوانگجو
 • پاییز 95 ( مهر . آبان )
 • پرواز ماهان ایر
 • 7 الی 11 شب
جزئیات بیشتر