تورهای ایتالیا رم

تور فرانسه | ایتالیا |اسپانیا نوروز96

تور فرانسه | ایتالیا |اسپانیا با هواپیمایی ماهان |

 • رم
 • نوروز 96
 • هواپیمایی ماهان | ایران ایر | ترکیش | آلیتالیا
 • 8 روز تا 14 روز
جزئیات بیشتر
تور دور ایتالیا (رم - فلورانس - ونیز - میلان) 95

 • رم
 • 6 آذر | 4 دی 95
 • پرواز ایران ایر
 • 9 شب و 10 روز
جزئیات بیشتر
تور ایتالیا 95

 • رم
 • زمستان 95
 • پرواز ایران ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
پرواز تهران رم

 • رم
 • ایران ایر
جزئیات بیشتر