تورهای ایتالیا رم

تورفرانسه اسپانیا ایتالیا

خدمات تور :اخذ ویزای شینگن ، بیمه مسافرتی تا سقف 50

 • رم
 • بهار 96
 • هواپیمایی آلیتالیا
 • 10 شب 11 روز
جزئیات بیشتر
تور دور ایتالیا

خدمات تور :اخذ ویزای شینگن ، بیمه مسافرتی تا سقف 50

 • رم
 • بهار 96
 • آلیتالیا
 • 9 شب 10 روز
جزئیات بیشتر
تور ایتالیا اسپانیا

خدمات تور :اخذ ویزای شینگن ، بیمه مسافرتی تا سقف 50

 • رم
 • بهار 96
 • آلتالیا
 • 8 روز
جزئیات بیشتر