تورهای هند گوا

بمبئی گوا | ایران ایر

*خدمات: بلیطرفتوبرگشتبا پرواز ایران ایر،7 شب اقامت

 • گوا
 • تابستان- پاییز 96
 • ایران ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور بمبی گوا | هتل ALL

*خدمات: بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر ، پرواز

 • گوا
 • تابستان - پاییز 96
 • ایران ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور گوا

* خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران

 • گوا
 • بهار 1396
 • ایران ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور 7 شب گوا

خدمات:پرواز با عمان ایر – ویزای توریستی هند – اقامت

 • گوا
 • بهار 1396
 • عمان ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر