تورهای اندونزی بالی

تور بالی با ایر آسیا

خدمات تور: پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ایرایشیا

 • بالی
 • 96
 • ایر آسیا
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
توربالی با قطری

خدمات تور: پرواز ماهان ایر به کوالا – پرواز بین کوالا

 • بالی
 • بهار 96
 • قطر
 • 7شب
جزئیات بیشتر
تور بالی

 • بالی
 • بهار 96 ( فروردین- اردیبهشت- خرداد)
 • هواپیمایی ماهان
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر