تورهای قبرس شمالی

تور قبرس شمالی تابستان 97

خدمات تور : بلیط رفت وبرگشت با پرواز اطلس ، ،ترانسفر

 • تابستان 97
 • اطلس گلوبال
 • 6 شب و 7 روز
جزئیات بیشتر
قبرس شمالی پرواز ترک

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز پگاسوس -ترانسفر

 • تابستان 96
 • پگاسوس
 • 6 شب و 7 روز
جزئیات بیشتر
تور قبرس | اطلس جت

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم اطلس جت

 • تابستان 96
 • اطلس
 • 6 شب و 7 روز
جزئیات بیشتر
قبرس شمالی | اطلس گلوبال

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی اطلس پرواز

 • پاییز96
 • اطلس گلوبال
 • 6 شب و 7 روز
جزئیات بیشتر
تور قبرس | اطلس جت

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم اطلس جت

 • تابستان 96
 • اطلس جت
 • 6 شب و 7 روز
جزئیات بیشتر
تور قبرس شمالی | اطلس گلوبال

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی اطلس

 • نوروز 97
 • اطلس گلوبال
 • 6 شب و 7 روز
جزئیات بیشتر
تور قبرس شمالی | اطلس گلوبال

 • تابستان 97
 • اطلس گلوبال
 • 6 شب و 7 روز
جزئیات بیشتر
تور قبرس شمالی | اطلس گلوبال

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی اطلس

 • بهار97
 • اطلس گلوبال
 • 6 شب و 7 روز
جزئیات بیشتر