تورهای مالزی

تور کوالا لنکاوی

 • بهار 96 ( فروردین- اردیبهشت- خرداد)
 • هواپیمایی ماهان
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور کوالالامپور پنانگ

 • بهار 96 ( فروردین- اردیبهشت- خرداد)
 • هواپیمایی ماهان
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور مالزی

 • هواپیمایی ماهان
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور مالزی سنگاپور

 • بهار 96
 • هواپیمایی ماهان
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر