تورهای هند

تور بمبئی گوا ویژه تعطیلات آبان ماه

 • پاییز98
 • ایر عربیا
 • 6 شب و 7 روز
جزئیات بیشتر
تور گوا | 7 شب و 8 روز

 • مهر 98
 • ایرعربیا
 • 7شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور هندوستان | مهر 98

 • پاییز98
 • ماهان
 • 7شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور بمبئی گوا ویژه تیر 98

تور بمبئی گوا ویژه تیر 97 2 شب بمبئی + 5 شب گوا اعتبار

 • تابستان 98( تیر . مرداد . شهریور )
 • پرواز ایران ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور بمبئی | گوا

 • زمستان 98 ( دی . بهمن . اسفند )
 • ایران ایر
 • 7شب 8 روز
جزئیات بیشتر
تور بمبئی گوا

 • بهار 98( فروردین- اردیبهشت- خرداد)
 • هواپیمایی ایران ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور هند | خرداد 98

 • خرداد 98
 • ماهان - ایران ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر
تور ترکیبی گوا بمبئی با پرواز ایران ایر

تور گوا با پرواز ایران ایر (7 شب و 8 روز ) 2 شب بمبئی

 • 1397
 • با پرواز ایران ایر
 • 7 شب و 8 روز
جزئیات بیشتر