تور پکن ایر استانا نوروز97

فایل pdf
نوروز 96
6 شب و 7 روز
هواپیمایی ایر استانا
تعداد بازدید : 1602
بروزرسانی : 1396/9/8
تاریخ انقضا : 1399/12/29
شهر(ها) : پکن ,
کشور(ها) : چین ,

تور پکن ایر استانا نوروز96

مشخصات تور

قیمت اتاق 2 تخته   DBL

قیمت اتاق یک تخته SGL

کودک زیر 12 سال با تخت

کودک زیر 12 سال بدون تخت

نوزاد

تاریخ رفت با
( چهارشنبه هر هفته)

6 شب پکن

35.900.000

41.900.000

32.900.000
 

26.900.000

7.900.000

(14 MAR- 21MAR)
رفت : 24 اسفند
برگشت : 01 فروردین

6 شب پکن + 2 شب الماتی

39.900.000

45.900.000

36.900.000

29.900.000

8.900.000

(14 MAR- 23MAR)
رفت : 24 اسفند
برگشت: 03 فروردین

5 شب پکن + 3 شب آلماتی

45.900.000

53.900.000

42.900.000
 

34.900.000

8.900.000

(16 MAR- 25MAR)
رفت : 26 اسفند
برگشت : 05 فروردین

2 شب آلماتی + 7 شب پکن

46.900.000

55.900.000

 
43.900.000

34.900.000

8.900.000

(18 MAR- 28MAR)
رفت : 28 اسفند
برگشت : 08 فروردین

6 شب پکن

41.900.000

47.900.000

38.900.000
 

31.900.000

7.900.000

(21 MAR- 28MAR)
رفت : 01 فروردین
برگشت : 08 فروردین

6 شب پکن + 2 شب آلماتی

45.900.000

53.900.000

42.900.000

34.900.000

8.900.000

(21 MAR- 30MAR)
رفت : 01 فروردین
برگشت : 10 فروردین

5 شب پکن + 3 شب آلماتی

45.900.000

53.900.000

42.900.000

34.900.000

8.900.000

( 23 MAR- 01APR)
رفت : 03 فروردین
برگشت : 12 فروردین

2 شب آلماتی + 4 شب پکن

44.900.000

51.900.000

41.900.000

33.900.000

8.900.000

(25 MAR – 02 APR)
رفت : 05 فروردین
برگشت : 13 فروردین

6 شب پکن

35.900.000

41.900.000

32.900.000

26.900.000

7.900.000

(28 MAR – 04 APR)
رفت : 08 فروردین
برگشت : 15 فروردین

6 شب پکن + 2 شب آلماتی

39.900.000

45.900.000

36.900.000

29.900.000

8.900.000

(28 MAR – 06 APR)رفت : 08 فروردین
برگشت : 17 فروردین

 

 
·         ویزای  گروهی چین –پرواز بین المللی ایر استانا  –اقامت در هتلهای لوکس 5 ستاره با صبحانه بوفه –ترانسفر فرودگاهی –راهنمای فارسی –بیمه مسافرتی
 

month

Beijing hotel