تور کویر مصر

فایل pdf
15 دی تا 17 دی
2 شب
تعداد بازدید : 1971
بروزرسانی : 1397/5/22
تاریخ انقضا : 1398/12/12
شهر(ها) : کویر مصر ,
کشور(ها) : ایران ,

تور کویر مصر 

                            
تور کویر مصر از چهارشنبه 15 دی تا جمعه 17 دی    

محل حرکت

تاریخ و زمان حرکت

تاریخ و زمان برگشت

ضلع شرقی میدان فاطمی

ساعت ساعت ۲۲:۰۰ چهارشنبه ۱۵ دى ۱۳۹۵

ساعت ۲۳:۳۰جمعه ۱۷دی ماه

325000نومان

 

 
 
 
 
 
وسیله نقلیه توریستی در اختیار، ۲صبحانه، ۲ناهار، ۱شام، اقامتگاه (خانه روستایی تجهیز شده)، شتر
سواری، بیمه (تا سقف ۲۵۳میلیون تومان دیه كامل و ۵میلیون تومان هزینه درمانی)، تیم اجرایی و...
لوازم ضروری
شـناسنامه یا كارت مـلی، كفـش مناسـب پیاده روی، پوشـاک مـنـاسـب (بـرای هـوای گـرم و سـرد)، كیـسـه خـواب یا پــتـو مسـافـرتـی،
 ظـروف شخـصـی (لیـوان،‌ بـشـقـاب، قاشـق، چنـگال)، چراغ پیـشـانی یا چـراغ قـوه، دارو و لوازم بهداشتی شخصی
 مصر نام روستایی
 در شمال شرقی اصفهان است. کویر مصر هم برگرفته از نام همین روستا است. در گذشته ای نه چندان دور فردی به نام یوسف، با احداث قناتی
در این منطقه کویری آبادانی را به این کویر آورد و به همین دلیل این منطقه به نام مزرعه یوسف شهرت یافت. بعدها که مزرعه گسترده تر شد،
افراد بیشتری در این منطقه ساکن شدند. طبق پیشینه تاریخی که حضرت یوسف در دوره خود عزیز مصر بود، این مزرعه یوسف که دیگر روستا شده
 بود، نام مصر را به خود گرفت.
کویر مصر، روستایی در دل دشت کویر است. اگر نقشه ایران را ببنید قسمتی را در مرکز آن مشاهده می کنید که کمترین آبادی و
پجاده در آنجاست، کویر مصر هم در همین منطقه واقع شده.
قدم زدن روی تپه های شن روان، شترسواری در دل کویر، نیزارهای کویری، تماشای طلوع و غروب زیبای آفتاب در کویر و ...
خاطراتی ماندگار را در این تور کویر برای گردشگران به همراه می آورد.
 یکی دیگر از جاذبه های پر طرفدار تور کویر مصر شب گردی در کویر و شب نشینی دور آتش در زیر آسمانی پر از ستاره های
 درخشان  است.

    هتل مرتبط یافت نشد