هتل های پاتایا

ویستا : VISTA

 • ویستا : VISTA
 • 4*
جزئیات بیشتر
مایک گاردن :MIKE GARDEN

 • مایک گاردن :MIKE GARDEN
 • 3*
جزئیات بیشتر
گلدن بیچ : GOLDEN BEACH

 • گلدن بیچ : GOLDEN BEACH
 • 3*
جزئیات بیشتر
نوا پلاتینیوم NOVA PLATINIUM

 • نوا پلاتینیوم NOVA PLATINIUM
 • *4
جزئیات بیشتر
آسیا پاتایا ASIA PATAYA

 • آسیا پاتایا ASIA PATAYA
 • 4*
جزئیات بیشتر
هیلتون : HILTON PTY

 • هیلتون : HILTON PTY
 • 5*
جزئیات بیشتر
آیبیس : IBIS

 • آیبیس : IBIS
 • 3*
جزئیات بیشتر
سان بیم SUN BEEM

 • سان بیم SUN BEEM
 • 4*
جزئیات بیشتر
رویال کلیف : ROYAL CLIF

 • رویال کلیف : ROYAL CLIF
 • 5*
جزئیات بیشتر
مونتین MONTIEN PATAYA

 • مونتین MONTIEN PATAYA
 • 4*
جزئیات بیشتر
فوروما جمتین :FURUMA JOMTIEN

 • فوروما جمتین :FURUMA JOMTIEN
 • 4*
جزئیات بیشتر
ولکام پلازا WELCOME PLAZA

 • ولکام پلازا WELCOME PLAZA
 • *3
جزئیات بیشتر
یورو استار EURO STAR

 • یورو استار EURO STAR
 • *3
جزئیات بیشتر
جومتین پالم بیچ :JOMTIEN PALM BEACH

 • جومتین پالم بیچ :JOMTIEN PALM BEACH
 • 4*
جزئیات بیشتر
مارک لند MARK LAND

 • مارک لند MARK LAND
 • *3
جزئیات بیشتر
سنترا پاتایا CENTARA PATAYA

 • سنترا پاتایا CENTARA PATAYA
 • *4
جزئیات بیشتر
مایک بیچ : MIKE BEACH

 • مایک بیچ : MIKE BEACH
 • 3*
جزئیات بیشتر
پولمن : PULMAN PTY

 • پولمن : PULMAN PTY
 • 5*
جزئیات بیشتر
سنتارا گرند میراژ CENTARA GERAN MIRAGE

 • سنتارا گرند میراژ CENTARA GERAN MIRAGE
 • 5*
جزئیات بیشتر
سان سیتی SUNCITY

 • سان سیتی SUNCITY
 • 3*
جزئیات بیشتر